להתחברות

בית המדרש של מרכז בגין

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

תקצוב צודק  (equity)

תקצוב צודק (equity)

רמת  התשומות צריכה להביא לכך שלא תהיה תלות בין מוצאו ומעמדו הסוציואקונומי – גיאוגרפי של התלמיד לבין הישגיו
המבחן הסטטיסטי: אחוז התלמידים שמגיעים להישגים אקדמיים גבוהים יהיה באותה פיזור סטטיסטי בין מעמדות המוצא .

תקצוב ראוי (adequacy)

תקצוב ראוי (adequacy)

יש ליצור תקצוב בסיס המספק את החינוך הראוי הנדרש , גם אם ה"חזקים" יוכלו להוסיף עליו .

המבחן הסטטיסטי : כל התלמידים יעמדו בהשלמת תכנית בסיסית של חינוך

 

סוגיה זו היא סוגיית על הקשורה  לסוגיות משנה הנמצאות  כלפיה  בזיקה ישירה.
הסוגיות הקשורות הן :
חינוך טכנולוגי      להמשך קריאה
תשלומי הורים      להמשך קריאה
הפרטת החינוך     להמשך קריאה
אינטגרציה           להמשך קריאה
תקצוב דפרנציאלי  להמשך קריאה